Asma Kinarya Japa

Asma kinarya japa. Mengkono wong Jawa duwe unen-unen ngenani bab jeneng. Jeneng iku minangka donga tumrap…

Geguritan Danang Cahya Firmansyah

Durung Kepiye caramu lali yen durung sinau lila? Kepiye caramu nglalekna yen durung sinau nglilakna? Merga…