Geguritan Danang Cahya Firmansyah

Spread the love

Durung

Kepiye caramu lali yen durung sinau lila?

Kepiye caramu nglalekna yen durung sinau nglilakna?

Merga sing abot jroning kelangan iku yen isih kelingan

Sing abot jroning kelingan yen tansah kalingan ayang-ayang…

Pereng Sindoro, 16 April 2021

Pinggir Kali

Aku kelingan ing pinggiring kali

Banyu bening mili nggawe adheme ati

Manuk prenjak mencok ing pang-pang wit kang mrajak semi

Ngocehe prenjak nggawe atiku rejeh adoh saka rasa sepa lan sepi

Aku kelingan ing pinggiring kali

Wong-wong padha mesusi, banyu leri mili kaya susu sapi

Bocah-bocah padha nggoleki iwak-iwak kali

Aku kelingan ing pinggiring kali

Kang banyune bening nggawe weninge ati

Aku sakanca nyebur banjur nglangi, seneng tanpa pambeng kang nekani

Dene saiki, aku ngadeg ing pinggiring kali

Banyu buthek kang mili nggawe butheking ati

Kresek lan plastik ana endi-endi

Nanging saiki ana endi wong-wong mesusi, manuk prenjak, lan iwak-iwak kali?

Aku takon ing pinggiring kali…

Pereng Sindoro, 17 April 2021

Pawang Tangis

Aku iki mung pawang udan

Kang nyangga mega supaya ora tiba dadi udan

Kang nelesi acara wigatimu

Aku iki mung pawang udan

Kang njaga acaramu tetep gayeng

Adoh saka rendheng

Murih atimu seneng

Aku iki mung pawang udan

Kang ora bisa nyangga mendhunge ati

Nyawang sliramu sesandhingan ing resepsi

Pereng Sindoro 17 April 2021

Dluwang

Aku nyawang dluwang

Atiku keplayang kaya mabur lan mumbul ing awang-awang

Kelingan Bapak kang nggadhang-gadhang aku minangka anak lanang

Aku nyawang dluwang kang isine angka-angka

Wolu sanga, wolu sanga

Mripatku kekembeng atiku seneng merga dadi sarjana

Sawise rampung kuliyah, Bapak malah gerah

Aku balik omah, Bapak masrahi sawah

Aku banjur nyawang dluwang

Sawise kuliyah aku ngopeni sawah?

Aku isih nyawang dluwang kang kebak angka-angka

Apa merga dluwang aku dadi lancang?

Luwih milih kutha tinimbang desa?

Aku nyawang Bapak kang sansaya lungkrah

Sinambi nyawang batinku terus nyuwara…

Candiroto, 18 April 2021.

Penyunting: SA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.