Asma Kinarya Japa

Asma kinarya japa. Mengkono wong Jawa duwe unen-unen ngenani bab jeneng. Jeneng iku minangka donga tumrap…